نحوه محاسبه قیمت و اقلام پنجره دوجداره

■ نحوه محاسبه قیمت پنجره دوجداره upvc چگونه است ؟

میزان متریال مصرف شده در ساخت پنجره تعیین کننده قیمت پنجره دوجداره خواهد بود

■ قیمت پروفیل upvc در فاکتور فروش با چه واحدی محاسبه می شود؟

واحد فروش پروفیل upvc در  لیست قیمت پنجره بر اساس متر طول می باشد.

■ نحوه محاسبه قیمت یراق آلات چگونه است؟

به کلیه اجزایی که نقشی در باز، بسته و قفل شدن دارند یراق آلات و بر اساس ست (set) قیمت گذاری می شوند.

■ نحوه محاسبه قیمت شیشه پنجره upvc چگونه است؟

هر نوع شیشه در پنجره های دوجداره با واحد متر مربع در صورت های مالی محاسبه می شود. در مساحت های کمتر از یک متر مربع نیز، با توجه به پرت همان یک متر مربع محاسبه می شود.

■ متراژ پروفیل قاب پنجره دوجداره UPVC چگونه محاسبه می شود؟

محیط یک درب یا پنجره اساس محاسبه پروفیل قاب UPVC پنجره دوجداره میباشد. مجموع تمامی اضلاع عرض و ارتفاع پنجره را با یکدیگر جمع کنید.

■ متراژ پروفیل لنگه پنجره دوجداره UPVC چگونه محاسبه می شود؟

محیط قسمت بازشو برابر است با مقدار پروفیل لنگه پنجره دوجداره. مجموع اضلاع عرض و ارتفاع قسمت بازشو را با یکدیگر جمع و در تعداد بازشو پنجره ضرب کنید.

■ متراژ پروفیل مولیون یا میانی پنجره دوجداره UPVC چگونه محاسبه می شود؟

پروفیل مولیون یا میانی به پروفیل های جدا کننده داخلی درب و پنجره دوجداره گفته می شود. مجموع طول قید (پروفیل مولیون) برابر است با مقدار پروفیل مولیون یا میانی مصرفی.

■ متراژ پروفیل زهوار شیشه پنجره دوجداره UPVC چگونه محاسبه می شود؟

هر ناحیه ای از درب یا پنجره دوجداره UPVC که دارای شیشه یا پنل باشد، مساحت این ناحیه برابر است با مقدار پروفیل زهوار شیشه. اضلاع دارای شیشه یا پنل را با یکدیگر جمع نمائید

■ متراژ پروفیل لنگه در دوجداره UPVC چگونه محاسبه می شود؟

محیط بازشو درب دوجداره UPVC  برابر است با مقدار پروفیل لنگه درب . اضلاع عرض و ارتفاع لنگه درب را با یکدیگر جمع نمائید.