اصالت پنجره وین تک

■ پنجره وین تک تقلبی چیست ؟

پنجره وین تک تقلبی در واقع به پنجره دوجداره وین تک غیر استاندارد گفته میشود که دستور العمل های تولید در ساخت آن رعایت نشده باشد و یا از پروفیل های غیر وین تک در  زمان ساخت استفاده شده باشد.

■ روش تخیص پنجره وین تک اصلی چیست ؟

مشاهده لیبل وین تک به روی پروفیل ها و نیز مشاهده اطلاعات تولید پروفیل پرینت شده به روی پروفیل ها دو راه اصلی تشخیص پنجره وین تک است.

■ اطلاعات تولید به روی کدام پروفیل ها پرینت می شود؟

اطلاعات جت پرینتر شده به روی پروفیل های قاب، پروفیل لنگه پنجره، پروفیل میانی و پروفیل لنگه درب چاپ میشود.

■ در اطلاعات چاپی چه اطلاعات و علائمی به روی پروفیل ها چاپ می شود ؟

اطلاعات جت پرینت شده به روی پروفیل ها شامل لوگوی وین تک، تاریخ تولید پروفیل، ساعت و زمان تولید، شماره خط تولیدی و شماره استاندارد اخذ شده  میباشد.

■ در یک پنجره وین تک چه تعداد اطلاعات چاپی قابل مشاهده است؟

بسته به ابعاد و طح پنجره ممکن است بین 1 الی 3 مورد از اطلاعات چاپی در پنجره قابل مشاهده باشد