اطلاعات فنی

■ حداقل ضخامت پروفیل تقویت گالوانیزه چقدر است ؟

حداقل ضخامت پروفیل تقویت گالوانیزه در پنجره UPVC وین تک برابر با 1.25 میلمیتر است.

■ دمای ذوب دستگاه جوش برای اتصال پروفیل وین تک چقدر است ؟

دمای ذوب برای مرحله جوش و اتصال پروفیل بین 250 الی 255 درجه سانتی گراد است.

■ آکس یراق آلات مورد استفاده در پروفیل وین تک چه سایزی است ؟

استاندارد یراق آلات مورد استفاده برای پروفیل های وین تک از نوع آکس 13 میلیمتر میباشد

■ نوار مویی پرزدار در پروفیل کشویی وین تک چه سایزی است ؟

مشخصه های ابعادی فیتیل مویی برای پروفیل های وین تک برابر 6.9×700 است که معرف عرض 6.9 میلی متر پایه نوار و ارتفاع 7 میلی متری پرزهای آن است

■ ابعاد مجاز برای ساخت پنجره کشویی وین تک چقدر است ؟

بیشترین حساسیت به قسمت بازشو پنجره باز میگردد. در اینجا مساحت قسمت بازشو مورد یررسی قرار میگیرد. بازشو پنجره کشویی نباید مساحتی بیشتر از 2.5 متر مربع را داشته باشد.

■ تعداد شیار تخلیه آب باران در پنجره را چطور تعیین کنیم ؟

تعداد شیار های تخلیه آب باران بیشتر بر اساس ابعاد عرض پنجره و میزان بارش تعیین می شود. اما لازم است به ازای هر یک متر عرض پنجره، یک عدد شیار تخلیه آب بران ایجاد شود.