قیمت پنجره دوجداره

■ قیمت پنجره دوجداره UPVCچگونه محاسبه می شود ؟

برای رسیدن به قیمت واقعی پنجره وین تک لازم است اطلاع دقیقی از متریال مصرفی داشته باشیم. چه بسا ممکن است قیمت پایین تر یک پنجره دوجداره به دلیل حذف برخی متریال مصرفی باشد که برای مصرف کننده نهایی حساسیت آنها قابل درک نباشد.

■ لیست اقلام مصرفی در قیمت پنجره دوجداره کدام است ؟

  1. پروفیل های UPVC مصرفی در ساخت پنجره.
  2. یراق آلات.
  3. شیشه های چند جداره.
  4. هزینه نصب و حمل.

■ قیمت پروفیل در پنجره دوجداره چگونه محاسبه می شود ؟

تمامی پروفیل های UPVC استفاده شده در تولید یک درب یا پنجره به صورت متر طول در پیش فاکتور ها درج میگردد. در مواد استثنا ممکن است صرفا برای پروفیل پنل درب از واحد متر مربع استفاده شود.

■ قیمت یراق آلات درب و پنجره UPVC چگونه محاسبه می شود ؟

اسپانیولت پنجره، دستگیره پنجره، لولای پنجره، کانکتورها، زبانه مقابل و …. به صورت یکجا و بر حسب ست در فاکتور های فروش درج می شوند. ابعاد بازشو نیز در قیمت یراق پنجره دوجداره بی تاثیر نبوده و متناسب با ابعاد طولی قیمت گذاری می شوند

■ قیمت شیشه در پنجره UPVC چگونه محاسبه می شود ؟

هر نوع شیشه مورد استفاده در پنجره های UPVC بر اساس متر مربع بیان میشود. در محاسبات فروش، شیشه های کمتر از یک متر مربع و کوچک را نیز به دلیل پرت، نیز یک متر مربع محاسبه می کنند

■ هزینه نصب پنجره UPVC چگونه محاسبه می شود ؟

در پروژه های نوسازی هزینه نصب 10 درصد از کل قیمت فروش درب و پنجره را شامل می شود. در پروژه های بازسازی این رقم میتواند تا 15 درصد نیز افزایش یابد