نصب پنجره دوجداره upvc

■ نصب پنجره دوجداره upvc به چه صورت است ؟

نصب پنجره دوجداره upvc توسط پیچ های مخصوص به روی سنگ یا ساب فریم فلزی انجام میشود

■ چه مقدار فاصله بین پنجره و نشمنگاه پنجره مجاز است ؟

یک فاصله 3 میلمیتری از هر طرف پنجره جهت نصب پنجره جز دستور العمل های استاندارد تلقی می شود اما در مواردی برای تزریق فوم پلی اورتان فضای بیشتر نیز مچاز محسوب می شود

■ از چه موادی برای درزبندی اطراف پنجره استفاده می شود ؟

مواد پرکننده برای فضای اطراف پنجره میتواند انواع چسب سیلیکون، چسب ماستیک و فوم پلی اورتان باشد. چسب سیلکون برای نمای خارجی، چسب ماستیک برای نمای داخلی و برای شکاف های عریض تر از فوم پلی اورتان استفاده می شود.

■ در پروژه های بازسازی نصب پنجره چگونه انجام می شود ؟

در پروژه های بازسازی پنجره دوجداره به روی چهارچوب پنجره قدیمی نصب  میشود. این کار به دلیل عدم ایجاد تخریب در اطرف پنجره انجام می شود.