وزن پروفیل های وین تک

■ وزن پروفیل چرا مهم است ؟

میزان ضخامت دیوارهای پروفیل تاثیر مستقیمی در رده بندی کیفی پروفیل دارد. هرچه ضخامت دیوارها بیشتر باشد در مقابل وزن نهایی پروفیل نیز بیشتر خواهد شد. از این رو یکی از معیارهای بررسی کیفیت پروفیل، وزن طولی آن است.

■ وزن پروفیل بر اساس چه واحدی تعیین می شود ؟

واحد نمایش وزن پروفیل upvc بر اساس گرم بر متر طول میباشد. اما وزن جرمی یک متر پروفیل بدون لاستیک درزبندی و خام برابر است با واحد نمایش وزنی پروفیل upvc

■ وزن پروفیل قاب سری 640 وین تک چقدر است ؟

وزن پروفیل قاب سری 640 وین تک بدون لاستیک برابر است با 1075 گرم بر متر طول

■ وزن پروفیل لنگه پنجره سری 640 وین تک چقدر است ؟

وزن پروفیل لنگه پنجره سری 640 وین تک بدون لاستیک 1250 گرم بر متر طول میباشد

■ وزن پروفیل لنگه درب سری 640 وین تک چقدر است ؟

لنگه درب سری 640 وین تک که به بازشو در وین تک نیز معرف است وزنی برابر 1600 گرم بر متر طول دارد.

■ وزن پروفیل میانی یا مولیون سری 640 وین تک چقدر است ؟

وزن پروفیل میانی یا مولیون سری 640 وینتک برابر است با 1200 گرم بر متر طول

■ وزن پروفیل زهوار شیشه دوجداره 20 میلیمتری وین تک چقدر است ؟

وزن پروفیل زهوار شیشه دوجداره دکوراتیو وین تک سری 640 برابر است با 200 گرم بر متر طول

■ وزن پروفیل قاب کشویی تک ریل وین تک سری 260 چقدر است ؟

یک متر پروفیل قاب کشویی سری 260 تک ریل وین تک وزنی برابر با 1850 گرم بر متر طول دارد

■ وزن پروفیل لنگه کشویی تک ریل وین تک سری 260 چقدر است ؟

پروفیل لنگه کشویی سری 260 تک ریل که نقش بازشو پنجره های کشویی را ایفا میکند وزنی برابر 1450 گرم بر متر طول دارد.