پروفیل درپوش پشت لنگه کشویی پلاس پن

به منظور افزایش ضریب عایق و جلوگیری از نفوذ آلودگی از فضای فیمابین پروفیل لنگه کشویی و پروفیل میانی، از پروفیل پوششی پشت لنگه کشویی استفاده میگردد. ثبات و مونتاژ این پروفیل به روی پروفیل لنگه کشویی از طریق زائده های طراحی شده در پشت پروفیل انجام میگیرد. همچنین نشیمنگاه لازم به منظور نصب نوار مویی پرزدار در پروفیل تعبیه گردیده است تا هوابندی پنجره از این قسمت نیز به طور کامل تامین شود. پروفیل همسو کننده کشویی، پروفیل اینترلاک و یا پروفیل پشت لنگه کشویی از دیگر اسامی این پروفیل میباشد. پروفیل پوششی پشت لنگه کشویی وین تک با رنگ سفید با کد 03000-41340 شناسایی و در بسته بندی های 120 متری تولید و به بازار مصرف ارائه می شود.

مشخصات فنی و ابعادی پروفیل درپوش پشت لنگه کشویی:

  •  عرض مقطع پروفیل : 43 میلیمتر
  • وزن طولی پروفیل: 270 گرم بر متر طول
  • تعداد محفظه داخلی:
  • ابعاد پروفیل تقویت : عدم نیاز
  • رنگ نوارهای درزبندی: فاقد نوار لاستیکی. (عدم نیاز)
  • تنوع رنگ: سفید- ( عدم تولید پروفیل های لمینیت)
  • تنوع لمینیت: ندارد